Opracowania


Dłuższe teksty powstałe w ramach działań #prosteNGO.

OFOP a komitety monitorujące w Funduszach Europejskich 2004-2020

Tekst jest próbą przybliżenia relacji państwo – organizacje pozarządowe w kontekście monitorowania wydatkowania środków z funduszy strukturalnych na przykładzie działań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP-u).

Tworzenie i działalność organizacji pozarządowych. Potrzeba uproszczeń

O historii, teraźniejszości i przyszłości organizacji społecznych piszą Tomasz Schimanek, Łukasz Gorczyński i Piotr Frączak.

Jak to z tym NIW-em było?

Przypływ coraz to nowych organizacji (bez sektorowej pamięci instytucjonalnej), a także duża rotacja kadr w organizacjach już istniejących powodują, że często dajemy się nabierać jak dzieci na kolejne ładne słówka i obietnice. Dlatego przypomnimy Wam, jak to z tym NIW-em było…

Kluby sportowe jako podmioty trzeciego sektora. Uwarunkowania formalne i kluczowe problemy

Działalność w sferze kultury fizycznej, której formalnym wyrazem są m.in. kluby sportowe, jest gwarantowanym konstytucyjnie elementem obywatelskiej wolności, a same kluby sportowe są ważną częścią sektora pozarządowego, tak w ujęciu instytucjonalnym (najczęściej mają formę prawną stowarzyszeń i stanowią spory procent całej tej grupy), jak i funkcjonalnym (szereg zachodzących relacji w obrębie samych klubów oraz relacji z lokalną wspólnotą, w tym z samorządem).

"Willa Plus" i jej znaczenie dla sektora pozarządowego

Wady konstrukcyjne "Willi Plus" na tle systemu dotacyjnego i rekomendacje na przyszłość.

Ustawa o pożytku. Tezy do założeń

Tezy do dyskusji nad ustawą o pożytku.

Dotowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno być mniej ograniczone, niż dotowanie z budżetu państwa

Reforma finansowej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu – a co się z tym wiąże, nowelizacja ustawy o pożytku - wydaje się nieunikniona. Poniższy tekst jest próbą zebrania najważniejszych propozycji i pojawiających się głosów w debacie, jak również próbą pewnego wskazania możliwych kierunków zmian.