Biuro monitoringu #prosteNGO

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5 lok. 3 00-031 Warszawa
tel. 510 924 705 / e-mail: piotr.fraczak@ofop.eu
Piotr Frączak
Piotr Frączak

Do najważniejszych zadań Biura monitoringu #prosteNGO należy identyfikowanie planowanych zmian prawnych dotyczących działalności organizacji społecznych oparte o systematyczną analizę oficjalnych źródeł internetowych oraz bieżące śledzenie doniesień medialnych, ułatwienie przedstawicielom organizacji społecznych dostępu do informacji o planowanych zmianach prawnych, pomoc w udrożnieniu kanałów informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się monitoringiem i rzecznictwem w zakresie prawa dla organizacji społecznych, budowanie bazy wiedzy o obciążeniach biurokratycznych w działalności społecznej i aktywne inicjowanie przygotowywania założeń do zmian prawnych, opartych na pracach własnych jak i postulatach zgłaszanych przez organizacje.