Zespół #prosteNGO

tel. 511 41 197 / e-mail: kontakt@trzeci.org

Jesteśmy zespołem osób działających na rzecz uproszczenia warunków formalno-prawnych dla organizacji społecznych. Jesteśmy związani z największymi polskimi organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Angażujemy się w prace Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”, Zespołu ds. Wolności Zrzeszania – działającego w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego (kadencja 2019-2023). Zabieramy głos w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce i poszukujemy sposobów rozwiązania najważniejszych formalno-prawnych problemów sektora. Zajmujemy się także edukacją i publicystyką.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
Rafał Dymek
Piotr Frączak
Adela Gąsiorowska
Łukasz Gorczyński
Rafał Kowalski
Anna Kuć
Tomasz Pawłowski
Tomasz Schimanek
Tomasz Schimanek
Przemysław Żak