Tezy #prosteNGO

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2024 r.

Jeśli chcesz zgłosić nową tezę, napisz do nas: Kliknij


Tezy #prosteNGO to opublikowany w 2019 roku i na bieżąco aktualizowany spis propozycji rozwiązań, które mogą uprościć działalność społeczną. Tezy #prosteNGO dotyczą wszystkich najważniejszych obszarów formalnych związanych z funkcjonowaniem organizacji społecznych. Stanowią element budowania bazy wiedzy o obciążeniach biurokratycznych w działalności społecznej i punkt wyjścia do prowadzenia działań rzeczniczych.


Struktura tez

Struktura aranżacji tez jest trzypoziomowa:

  • grupa tez (np. Rejestracja i likwidacja),
  • podgrupa tez (np. Rejestracja stowarzyszeń rejestrowych),
  • pojedyncza teza (np. Opracowanie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego i włączenie rejestracji stowarzyszeń w System S24).

Dla każdej z tez opracowywane są tzw. one-pagery, czyli krótkie omówienia tez, dostępne po kliknięciu w daną tezę.

Tezy, dla których one-pagery są już gotowe, oznaczone są symbolem wypełnionej flagi (⚑). Tezy zrealizowane lub nieaktualne są przekreślone.

Do każdej z tez przygotowywany jest również formularz dyskusyjny (klauzula informacyjna). Formularz pozwala na publiczną dyskusję na temat tezy. Kliknięcie w tezę, dla której nie opracowano jeszcze one-pagera, prowadzi bezpośrednio do formularza dyskusyjnego. Tezy również są na bieżąco aktualizowane i nie stanowią zamkniętego katalogu.

Sugestie odnośnie zamieszczania nowych tez można zgłaszać w trakcie webinariów i spotkań, za pośrednictwem Biura monitoringu #prosteNGO lub pisząc do nas. Spis tez dostępny jest też w formacie dokumentu Google: Kliknij

Lista tez #prosteNGO

01

Rejestracja i likwidacja

02

Źródła finansowania

03

Podatki i rachunkowość

10

Rzecznictwo

Razem możemy więcej!

Jeżeli również uważasz, że warunki formalne działalności organizacji społecznych należy uprościć, daj wyraz swojemu poparciu dla naszych wspólnych działań wpisując się na publiczną i ogólnodostępną listę.