Spotkania


Na bieżąco zbieramy uwagi w środowisku organizacji pozarządowych na temat potencjalnych uproszczeń dla działań społecznych. Na bazie tego formułujemy tezy wskazujące na konkretne obszary do poprawy.  W trakcie spotkań i webinariów, wykorzystując zebrane informacje, chcemy pokazać, że każda organizacja ma możliwość wpływania na warunki w jakich działa, jeżeli jest świadoma, co i jak może zrobić.

Czego się dowiesz?

  • jakie przepisy obowiązują organizacje pozarządowe?
  • co zrobić, aby usprawnić działania swojej organizacji?
  • jak wpływać na otoczenie, aby tworzyło przyjazne warunki dla działania organizacji?
  • w jakich obszarach organizacje pozarządowe i działacze społeczni identyfikują największe ograniczenia dla prowadzonej działalności i co zrobić, żeby je zmienić?

Sprawy organizacyjne

Tomasz Pawłowski
Tomasz Pawłowski

tel. 691 275 411

e-mail: kontakt@trzeci.org

Spotkania i webinaria w 2024 roku

23


KWIETNIA 2024

Webinarium upowszechniające

godz. 9:00-12:00

#prosteNGO! Proponowane zmiany w prawie w 2024 roku - dla grup roboczych i NGO

Osoby prowadzące: Tomasz Pawłowski, Tomasz Schimanek

16


KWIETNIA 2024

Webinarium upowszechniające

godz. 9:00-12:00

#prosteNGO! Proponowane zmiany w prawie w 2024 roku - dla JST i polityków

Osoby prowadzące: Rafał Dymek, Tomasz Schimanek

9


KWIETNIA 2024

Webinarium upowszechniające

godz. 9:00-12:00

#prosteNGO! Proponowane zmiany w prawie w 2024 roku - dla NGO

Osoby prowadzące: Tomasz Pawłowski, Rafał Dymek

15


MARCA 2024

Webinarium eksperckie

godz. 13:30-17:30

#prosteNGO! Tezy

Osoby prowadzące: Tomasz Pawłowski, Tomasz Schimanek

8


MARCA 2024

Webinarium eksperckie

godz. 13:30-17:30

#prosteNGO! Tezy

Osoby prowadzące: Tomasz Pawłowski, Tomasz Schimanek

Spotkania i webinaria w 2023 roku (kliknij)

Spotkania i webinaria w 2022 roku (kliknij)

Spotkania i webinaria w 2021 roku (kliknij)

Spotkania i webinaria w 2020 roku (kliknij)

Spotkania i webinaria w 2019 roku (kliknij)