Rezultaty


Rezultaty i mapa organizacji biorących udział w działaniach #prosteNGO.

Włącz się w działania!

0

Liczba webinariów i spotkań

0

Liczba wspartych organizacji

0

Liczba wspartych uczestników

0

Liczba odbiorców biuletynu

Edukujemy i wzmacniamy organizacje!

Dane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród ok. 79% uczestników webinariów i spotkań.

Zwiększenie zdolności organizacji do działań monitoringowych99%
Zwiększenie zdolności organizacji do działań rzeczniczych99%
Zwiększenie poziomu wiedzy97%

„Jestem absolutnie nowa w tym temacie. Dlatego dla mnie wszystko było bardzo interesujące, zwłaszcza omówienie problemów, o których do tej pory nawet nie wiedziałam. Dziękuję bardzo za to spotkanie!”

Webinarium #prosteNGO

22 czerwca 2021 roku

Opracowaliśmy wzorzec statutu stowarzyszenia!

Prowadzimy działania na rzecz łatwiejszej i szybszej rejestracji stowarzyszeń rejestrowych.

„Zastanawiam się, co jeszcze można zrobić, by projektowana ustawa była mniej chaotyczna w definicjach i sformułowaniach oraz czytelna w swoich zapisach. Nie lubię, gdy akt prawny wymaga domysłów i różnych interpretacji.”

Webinarium o projekcie ustawy o sprawozdawczości

19 lipca 2021 roku

Zebraliśmy uwagi do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych!

Uwagi zostały zebrane w ramach 5 webinariów, w których wzięło udział 61 osób z 47 organizacji pozarządowych (uwagi można było wpisywać do formularza również poza webinariami). Webinaria organizowano we współpracy z Zespołem ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zebraliśmy uwagi do projektu ustawy o ekonomii społecznej!

Tworzymy przestrzeń do informowania działaczy organizacji społecznych na temat projektów zmian prawnych i ułatwiamy zabranie głosu w konsultacjach.

Wielkość tekstu
Kontrast