Lukasz Gorczynski

Lukasz Gorczynski

Jakie społeczeństwo obywatelskie?

Warto przypomnieć podstawowe priorytety, obszary i kierunki działań, jakie organizacje widziały w 2015. Czy coś zmieniło się na lepsze? Jakie wyzwania nadal stoją przed nami? Do tego dziś może służyć Strategiczna Mapa Drogowa Sektora Obywatelskiego.