Łukasz Gorczyński


Łukasz Gorczyński

Członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2022-2024), prezes (2009-2016) i wiceprezes (2020-2024) Stowarzyszenia „Cała Naprzód” działającego w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wiceprezes Fundacji trzeci.org (2015-2024) i członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny (2018-2024). Doradca i szkoleniowiec w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (2009-2024), samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org i serwisu proste.ngo. Autor opracowania dotyczącego uwarunkowań formalnych i kluczowych problemów klubów sportowych w Polsce: Kliknij. Wybrane publikacje: Kliknij