Społeczny Projekt Ustawy deregulacyjnej

Przedstawiamy projekt ustawy Ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych w działalności społecznej.

Przedstawiamy projekt ustawy Ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych w działalności społecznej: Kliknij

Projekt zawiera następujące elementy:

  1. Uproszczenie rejestracji stowarzyszeń (art. 1 i 2 oraz projekt rozporządzenia zamieszczony pod ustawą),
  2. Zrównanie praw małych organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej i tych, które prowadzą taką działalność – likwidacja zbędnych formalności w zakresie PPK (art. 3),
  3. Dookreślenie zwolnień podatkowych organizacji pozarządowych – w analogii np. do związków zawodowych (art. 4),
  4. Uproszczenie działalności klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych (art. 5),
  5. Wyjaśnienie sytuacji bezrobotnych działaczy społecznych w przedmiocie ich statusu w PUP (art. 6).

Niniejszy projekt jest efektem prac Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO” (Kliknij), Zespołu ds. Wolności Zrzeszania – działającego w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik” (Kliknij) oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego (kadencja 2019-2023) (Kliknij).

Kwestie uproszczenia rejestracji stowarzyszeń (art. 1 i 2 oraz projekt rozporządzenia zamieszczony pod ustawą) (Kliknij) oraz zrównania praw małych organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej z tymi prowadzącymi taką działalność – likwidacja zbędnych formalności w zakresie PPK (art. 3) (Kliknij) były przedmiotem petycji składanych w mijającej w 2023 roku kadencji parlamentu.

Dookreślenie zwolnień podatkowych organizacji pozarządowych było przedmiotem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (EW-020-1203/23) (Kliknij).

Zapisy dotyczące uproszczenia działalności klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych były przedmiotem komisyjnego projektu o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (9EW-020-1301/23) z dn. 5 lipca 2023 r. (Kliknij)

Wyjaśnienie sytuacji bezrobotnych działaczy społecznych w przedmiocie ich statusu w PUP jest przedmiotem interwencji u Rzecznika Praw Obywatelskich (Kliknij).