2023

29


MARCA 2023

Petycja do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymanie przez OFOP pisemnej informacji o podjęciu przez Komisję do Spraw Petycji decyzji o wniesieniu projektu ustawy w sprawie ws. szybkiej rejestracji stowarzyszeń w systemie S24 z wykorzystaniem wzorca statutu stowarzyszenia: Kliknij

10


LUTEGO 2023

Petycja do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie przez Komisję do Spraw Petycji wniosku posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic o podjęcie inicjatywy legislacyjnej ws. szybkiej rejestracji stowarzyszeń w systemie S24 z wykorzystaniem wzorca statutu stowarzyszenia: Nagranie wideo z prac komisji

2022

7


PAŹDZIERNIKA 2022

Petycja do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

15


LIPCA 2022

7


CZERWCA 2022

Petycja do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

30


MAJA 2022

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

29


KWIETNIA 2022

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. m.in. petycji OFOP w sprawie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego i określenia stanu prac


KWIECIEŃ 2022

Kwartalnik Trzeci Sektor

Publikacja w kwartalniku Trzeci Sektor artykułu Łukasza Gorczyńskiego „Zastosowanie wzorca statutu w procesie rejestracji stowarzyszeń”

14


STYCZNIA 2022

Petycja do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Udzielenie przez Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Glińskiego (dalej – Przewodniczący) odpowiedzi na petycję OFOP w sprawie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego wskazującej na poparcie dla powyższego rozwiązania przy jednoczesnym braku podjęcia inicjatywy legislacyjnej i wskazania na Ministra Sprawiedliwości, jako właściwego w tej materii

2021

3


GRUDNIA 2021

Konferencja w Senacie RP

31


SIERPNIA 2021

Rada Działalności Pożytku Publicznego

12


SIERPNIA 2021

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Prezentacja działań dotyczących wzorca statutu stowarzyszenia w trakcie posiedzenia Zespołu do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego Rady Działalności Pożytku Publicznego

16


MAJA 2021

26


MARCA 2021

Opracowywanie wzorca statutu stowarzyszenia

Wysyłka wypracowanego wzorca statutu do wszystkich wydziałów KRS w Polsce z prośbą o opinię

19


MARCA 2021


LUTY 2021

Opracowywanie wzorca statutu stowarzyszenia

Druga tura zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu. W trakcie konsultacji w drugiej turze zebrano 76 uwag (zestawienie uwag: Kliknij)

31


STYCZNIA 2021

2020


GRUDZIEŃ 2020

Opracowywanie wzorca statutu stowarzyszenia

Pierwsza tura zbierania uwag do proponowanych zapisów wzorca statutu. W trakcie konsultacji w pierwszej turze zebrano 146 uwag (zestawienie uwag: Kliknij)

15


GRUDNIA 2020


WRZESIEŃ 2020

Opracowywanie wzorca statutu stowarzyszenia

Wewnętrzne prace działaczy organizacji pozarządowych nad propozycją wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego