Rafał Dymek


Rafał Dymek

Dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, która zachęca Polaków i Europejczyków do aktywności politycznej, wzmacnia społeczeństwo obywatelskie i promuje wartości europejskie. Odpowiada m.in. za planowanie i wdrażanie działań Fundacji, organizację pracy zespołu, zarządzanie finansami, uczestniczy w definiowaniu strategicznych celów organizacji i reprezentowaniu jej na zewnątrz. Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacją społeczno-polityczną w wybranych państwach europejskich, polityką europejską Polski, funkcjonowaniem Unii Europejskiej i zapadającymi w niej decyzjami. Interesuje się także różnymi aspektami funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym przepisami prawnymi regulującymi jego działalność. Wybrane publikacje: Kliknij