Katarzyna Adamska-Dutkiewicz


Wiceprezes zarządu, główna księgowa i trenerka w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Członkini Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu poradnictwa na rzecz organizacji pozarządowych. Szkoli z tematów o charakterze finansowym, jest autorką publikacji branżowych. Członkini Stowarzyszania Trenerów Organizacji Pozarządowych i Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze-Północ w Warszawie. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Szkoli finansowo organizacje realizujące program „Seniorzy w Akcji”. W wolnym czasie lubi fotografować, wypoczywać na łonie natury, zwiedzać nowe zakątki Polski, chodzić po górach i pływać kajakiem.