1,5% PIT

Zagwarantowanie możliwości przekazywania 1,5% na rzecz OPP przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 23-02-2023

Problem

W obecnym stanie prawnym podatnicy, którzy korzystają z ustawowej możliwości odroczenia terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych lub rozłożenia zapłaty tego podatku na raty nie mają gwarancji możliwości przekazywania 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kogo dotyczy?

  • Organizacje pożytku publicznego

Rozwiązanie

Stosowna korekta art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opis

Konstrukcja art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje podatnikom gwarancji możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a organizacjom pożytku publicznego – gwarancji skorzystania z takiego wsparcia.

Sytuacja ta dotyczy podatników, którzy korzystają z ustawowej możliwości odroczenia terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych lub rozłożenia zapłaty tego podatku na raty (art. 67a. §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Rezultat działania

Zagwarantowanie możliwości przekazywania 1,5% na rzecz OPP przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.

Interesariusze

  • organizacje pożytku publicznego
  • podatnicy wspierający OPP

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!