Działalność hospicyjna

Realizacja usług hospicyjnych z kontraktu NFZ bez pobierania opłat od osób będących usługobiorcami jako działalność nieodpłatna

Opracowanie: #prosteNGO

Data: 13-07-2021

Problem

Działalność hospicyjna, realizowana z kontraktu NFZ, za którą organizacja nie pobiera żadnych opłat od pacjentów traktowana jest (z uwagi na odpłatny kontrakt na linii organizacja pozarządowa - NFZ), jako działalność statutowa odpłatna.

Kogo dotyczy?

Organizacje pozarządowe realizujące usługi hospicyjne z kontraktu NFZ.

Podmiot zgłaszający tezę

Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio.

Opis

Do odpłatnej działalności pożytku publicznego hospicja zaliczają przychody i koszty z tytułu świadczenia nieodpłatnych usług medycznych dla podopiecznych będących pod ich opieką. Do tej kategorii zaliczane są też otrzymywane darowizny celowe uzyskiwane z organizacji samorządowych. Koszty tych usług w części pokrywane są w ramach kontraktu realizowanego na rzecz NFZ, a w części przez przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (darowizny). Od pacjentów ani ich rodzin nie są pobierane opłaty za usługi medyczne realizowane w ramach kontraktu NFZ.

Zgodnie z interpretacją interpretacją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego DOB.PA.21.2018.KK), przychody i koszty prezentowane są w sprawozdaniach finansowych w pozycji odpłatna działalność statutowa.

Konsekwencją wyżej wymienionego jest m.in. brak możliwości skorzystania przez organizacje pożytku publicznego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na gruncie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 14 zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie wyłącznie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!