Zbiórki publiczne

Wprowadzenie możliwości prowadzenia zbiórki określonych darów rzeczowych z przeznaczeniem na dalszą sprzedaż w trybie prowadzenia zbiórki publicznej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-06-2022

Problem

Obecnie zbiórki określonych darów rzeczowych z przeznaczeniem na dalszą sprzedaż nie mieszczą się w definicji zbiórki publicznej zawartej w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (UZPZP).

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Dodanie do definicji zbiórki publicznej (art. 1 UZPZP) zbiórek ofiar w naturze przeznaczonych na dalszą sprzedaż, z której dochód byłby przeznaczony na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych.

Opis

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 1 UZPZP, zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych. W definicji tej nie mieści się działanie dążące do zdobycia środków na cele publiczne polegające na organizacji zbiórki określonych darów rzeczowych z przeznaczeniem na dalszą sprzedaż. Tymczasem tego rodzaju zbiórka może być bardziej efektywną metodą pozyskania środków na dany cel publiczny, niż bezpośrednie zbieranie ofiar w gotówce lub naturze.

Rezultat działania

Rozwiązanie umożliwi prowadzenie zbiórek darów rzeczowych z przeznaczeniem na sprzedaż w trybie prowadzenia zbiórki publicznej, co ułatwiłoby pozyskiwanie w ten sposób środków na cele publiczne.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się umożliwienie sprzedaży cegiełek o realnej wartości w trybie prowadzenia zbiórki publicznej.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!