Manifest Forum Darczyńców o dobrym prawie dla fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z manifestem Forum Darczyńców o dobrym prawie dla fundacji.

Zapraszamy do zapoznania się z manifestem Forum Darczyńców o dobrym prawie dla fundacji.

Link do pobrania: POBIERZ

Postulaty dotyczące tego, jaki powinien być kierunek zmian prawa dla fundacji i szerzej – działalności społecznej, wypracowano w gronie przedstawicieli kilkudziesięciu fundacji, w czasie trwających dwa lata regularnych seminariów i warsztatów.

Przedstawiono je w ww. dokumencie, a bardziej szczegółowo opisano w dokumencie uzupełniającym „Dobre prawo dla fundacji – rekomendacje możliwych kierunków rozwoju regulacji prawnych dotyczących fundacji”: POBIERZ.

Propozycje są próbą zmierzenia się z wyzwaniami, których doświadcza cały trzeci sektor, nie tylko fundacje. Z tego względu część postulatów ujętych jest ogólniej z użyciem zwrotu „organizacje społeczne”.