2024

19


KWIETNIA 2024

Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

16


KWIETNIA 2024

Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zaproszenie OFOP do przesłania propozycji do planu pracy podkomisji.

19


MARCA 2024

Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Powołanie Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

6


LUTEGO 2024

Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi