2023

20


KWIETNIA 2023

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

8


LUTEGO 2023

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

Prezentacja problematyki zagadnienia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych (Kliknij) w trakcie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego (Kliknij) i propozycja inicjatywy legislacyjnej.