2023

21


WRZEŚNIA 2023

Petycja - Odpowiedź Wicemarszałka Sejmu

Wicemarszałek Sejmu wystosował do OFOP-u informację dotyczącą petycji w sprawie wprowadzenia możliwości przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (BKSP-144-IX-721/23). Oto Komisja petycji „z udziałem przedstawiciela Ministra Finansów, postanawia wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie stanowiska w zakresie opisanej problematyki, której zakres przekracza kompetencje jednego działu administracji rządowej”.

28


LIPCA 2023

Petycja - Omawianie petycji na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji

Posiedzenie Komisji do Spraw Petycji: Kliknij

27


MARCA 2023

Petycja - Złożenie petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia możliwości przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty: Kliknij