Dobre prawo dla fundacji – rekomendacje możliwych kierunków rozwoju regulacji prawnych dotyczących fundacji

Zapraszamy do zapoznia się z dokumentem pn. „Dobre prawo dla fundacji – rekomendacje możliwych kierunków rozwoju regulacji prawnych dotyczących fundacji” wydanym przez Forum Darczyńców w Polsce.

Zapraszamy do zapoznia się z dokumentem pn. „Dobre prawo dla fundacji – rekomendacje możliwych kierunków rozwoju regulacji prawnych dotyczących fundacji” wydanym przez Forum Darczyńców w Polsce.

Link do pobrania: POBIERZ

Rekomendacje wyłoniły się z materiału zgromadzonego podczas pięciu seminariów i pięciu warsztatów, w których wzięło udział ponad 250 osób – pracujących w organizacjach społecznych, zarządzających nimi lub badających organizacje z perspektywy akademickiej. Na podstawie wypracowanych rekomendacji badacze z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badanie jakościowe i ilościowe, poddając je konsultacjom przeprowadzonym wśród organizacji społecznych.

Wszystkie te działania zostały zrealizowane w ramach projektu “Silniejszy głos organizacji społecznych w działaniach rzeczniczych”, dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.