Biuletyn #prosteNGO – 4-17 lipca 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (34)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W procesie legislacyjnym (co dalej z projektami ustaw dotyczącymi sektora, ekonomia społeczna)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Zespół parlamentarny
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Podcasty #prosteNGO
  2. Wzorzec statutu
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

W skrócie

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Na poziomie parlamentarnym:

 • Ekonomia społeczna. Rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej (druk nr 2321), którego pierwsze czytanie – przypomnijmy – odbyło się 22 czerwca na posiedzeniu Sejmu, trafił 5 lipca do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 6 lipca to już II czytanie na posiedzeniu Sejmu i znów trafia do Komisji, by dzień później w trzecim czytaniu zostać przyjętym stosunkiem głosów 420 za, 10 przeciw, bez głosów wstrzymujących.

Komentarz: Właściwie wszystkie kluby opozycyjne (por. Sprawozdanie Stenograficzne z 58. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lipca 2022 r.), tak jak koalicja rządząca opowiedziały się za ustawą, która nie tylko jeszcze bardziej biurokratyzuje system (dominująca rola wojewody), ale i nie rozwiązuje żadnego z rozlicznych problemów, z którymi mierzą się ci, którzy próbują realizować idee ekonomii społecznej. A że takie problemy istnieją, świadczy choćby ogłoszony 11 lipca List otwarty Ogólnopolskiego Forum WTZ apelujący o pomoc dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.


Dzieje się

Zespół parlamentarny

5 lipca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Społecznych Stowarzyszeń Członkowskich, którego tematem było „wsparcie organizacji pozarządowych przez Narodowy Instytut Wolności oraz proponowane zmiany legislacyjne w przepisach prawa”.

Komentarz: Bardzo jesteśmy ciekawi przebiegu spotkania. Jednak zespół zwołany był dość niespodziewanie, a my – mimo wysłania propozycji współpracy – nie zostaliśmy o nim powiadomieni. Czekamy więc na zapis audiowizualny z posiedzenia.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Podcasty #prosteNGO

W tym odcinku słów kilka o ramach prawnych w jakich przyszło działać organizacjom społecznym. Miłego słuchania: Kliknij.

Wzorzec statutu

11 lipca odbyło spotkanie Zespołu ds. sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych i uproszczeń RDPP w kwestii wzorcowego statutu dla stowarzyszeń.

Komentarz: Jedyna informacja pozytywna to fakt, że -jak zostali poinformowani członkowie Zespołu i zaproszeni goście – Przewodniczący Komitetu Pożytku Publicznego ponoć rozmawiał z Ministrem Sprawiedliwości i obaj uznają sprawę za potrzebną. Niestety, póki co więcej konkretów zabrakło.


Temat do dyskusji

Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Wystosowaliśmy kolejne pytania do KPRM w sprawie Komitetu.

1. Czekając na dostosowanie strony Komitetu do wymagań Ustawy o dostępie do informacji publicznej zadaliśmy pytanie (12 lipca), kiedy możemy się spodziewać dostosowania strony www.gov.pl/web/pozytek do wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

2. Dodatkowo (13 lipca), w kontekście planowania i sprawozdawania prac Komitetu,

 • poprosiliśmy o Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu do spraw Pożytku Publicznego za rok kalendarzowy 2021, które Przewodniczący Komitetu ma obowiązek przedłożyć Radzie Ministrów w terminie do 30 czerwca każdego roku,
 • a także zadaliśmy pytanie wyjaśniające, czy dobrze rozumiemy, że „zgodnie z odpowiedzią uzyskaną 15.06 nie został przygotowany i zatwierdzony plan prac Komitetu na rok 2022 (zgodnie z art. 34f. Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia)”.

3. Rozpoczęliśmy też (12 lipca) kolejny temat dotyczący już bezpośrednio działań Przewodniczącego Komitetu, który pełni tak znaczącą rolę nie tylko w pracach samego Komitetu, ale także całego sektora pozarządowego, zdecydowaliśmy się zbierać informacje, które według nas od dawna powinny być zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zaczęliśmy od zarządzeń Przewodniczącego, których – w przeciwieństwie do Rozporządzeń – nie udało nam się znaleźć na stronie KPRM.

Bardzo prosimy o udostępnienie spisu wszystkich zarządzeń Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego, oraz treści:

 • Zarządzenia nr 8 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych,
 • Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw dialogu obywatelskiego, który rozpoczął pracę 20 maja 2021 r.

Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu