Tomasz Pawłowski


Prezes Fundacji trzeci.org, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Doradca i szkoleniowiec w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, samorządowej jednostce wspierającej trzeci sektor. Bierze udział w ocenie wniosków ze źródeł publicznych – samorządowych, ministerialnych i europejskich. Posiada doświadczenie w zakresie kierowania zespołem i koordynacji projektów. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org i serwisu proste.ngo. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz studia doktoranckie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.