Adela Gąsiorowska


Prawniczka, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini zarządu Kooperatywy Spożywczej "Dobrze", członkini Stowarzyszenia Nasze Imaginarium i koordynatorka Programu Rzeczniczego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2019. Wybrane publikacje: Kliknij