Zespół ds. reformy ustawy o pożytku

Piotr Choroś
Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin
Karolina Cyran Juraszek
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Piotr Drygała
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
Piotr Frączak
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Michał Guć
Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji
Łukasz Gorczyński
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Rafał Kowalski
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Monika Michniewicz
Federacja FOSA
Magdalena Mike
Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej
Cezary Miżejewski
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Tomasz Schimanek
Tomasz Schimanek
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Łukasz Waszak
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Jan Jakub Wygnański
Fundacja Stocznia