Samorządowy Okrągły Stół: biała księga – dokument w całości

Biała księga – efekt obrad Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu jest już gotowa.

Biała księga – efekt obrad Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu jest już gotowa. To wynik wytężonej pracy – pracy samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu. Ponad 220-stronnicowe opracowanie zawiera pełne rekomendacje najpotrzebniejszych zmian prawnych w związku z przyjazdem do Polski 3 mln uchodźców z Ukrainy.

Pod kątem wątku działań prowadzonych w ramach inicjatywy #prosteNGO zwracamy szczególną uwagę na rekomendacje dot. usprawnienia współpracy na linii JST – NGO – administracja centralna (s. 86-89).

Link do pobrania całego dokumentu: Kliknij


Masz zdanie na ten temat? Odezwij się: p.fraczak@schuman.pl