2022

20


WRZEŚNIA 2022

Stanowisko OFOP i Forum Darczyńców

Stanowisko OFOP i Forum Darczyńców względem nowelizacji ustawy o fundacjach (Kliknij)