Czy relacja NGO-administracja publiczna jest rzeczywiście partnerska?

Grzegorz Małyniuk i Przemysław Żak konfrontują się jako prawnicy z hasłem partnerstwa organizacji pozarządowych we współpracy finansowej z organami administracji publicznej.

Jak wygląda partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji publicznej? Jak ma się otoczenie prawne do założeń “partnerskiej współpracy” organizacji z organami administracji w zakresie środków krajowych czy unijnych? Czy system respektuje zasadę partnerstwa, czy też odwrotnie – w ostatecznym rozrachunku pozostaje wierny klienckiej relacji NGO-administracja publiczna? Grzegorz Małyniuk i Przemysław Żak konfrontują się jako prawnicy z hasłem partnerstwa organizacji pozarządowych we współpracy finansowej z organami administracji publicznej.

Przemysław Żak – prawnik i wspólnik w krakowskiej kancelarii prawnej Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., prowadząc bieżącą obsługę NGO i przedsiębiorców. Od wielu lat zaangażowany w działalność w organizacjach pozarządowych (m.in. Stowarzyszenie Dialog Społeczny), działania edukacyjne z zakresu prawa, jak i działania na rzecz zmian prawa NGO. Aktualnie aktywny m.in. w Zespole OFOP „Proste prawo dla NGO”.

Grzegorz Małyniuk – prawnik, karnista, na co dzień asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Od ponad dekady współpracuje z organizacjami, kładąc nacisk na uświadamianie meandrów prawa i zagrożeń prawnych w prowadzeniu NGO. Wraz z Przemkiem wiele lat współpracowali w ramach krakowskiej Fundacji Stańczyka (aktualnie nieaktywna).

***

„Trzeci sektor do poprawki?”, to rozmowy o prawie organizacji pozarządowych, w tym o stosowaniu tego prawa. Rozmawiamy o leżących u podstaw prawa organizacji pozarządowych zasadach ustrojowych i wolnościach, problemach systemowych i praktycznych. Poruszamy też tematy możliwych zmian w prawie oraz koncepcji i wizji rozwiązań odmiennych od już funkcjonujących.

Chcemy szerzej upowszechnić dyskusje, które toczą się w sektorze, poza oficjalnym formatem różnych konferencji, webinariów, czy wystąpień. Wartością ma być utrwalony zapis rozmów praktyków, prawników, księgowych i innych osób zajmujących się sektorem pozarządowym. Celem jest zderzenie refleksji, uwag i pomysłów, co również wykracza poza format czysto edukacyjnego przekazu.

Działanie jest realizowane społecznie i nieodpłatnie przez dwie organizacje pozarządowe – Fundację trzeci.org z Gliwic oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie art. 22 z Krakowa i – w duchu koncepcji rozporoszonego think-tanku – wpisuje się w działania strategiczne inicjatywy #prosteNGO oraz działania Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”.