Wybory parlamentarne 2023


Rolą państwa w rozwoju sektora obywatelskiego jest zapewnienie warunków prawnych, instytucjonalnych i finansowych dla działania niezależnych organizacji pozarządowych. W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych wskazujemy postulaty, które w ostatnich latach wielokrotnie podnoszone były przez sektor obywatelski i których spełnienie w dużej mierze zależy od działań państwa w kwestii legislacji.

Postulaty zostały zebrane i merytorycznie opracowane przez Zespół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Proste prawo dla NGO”.