Rekrutacja na webinarium „Kluby sportowe – ograniczenia w działalności” – luty 2022 r.

Zapraszamy na webinarium dotyczące omówienia aktualnych uwarunkowań prawnych w jakich funkcjonują kluby sportowe w Polsce.

Zapraszamy na webinarium poświęcone omówieniu aktualnych uwarunkowań prawnych w jakich funkcjonują kluby sportowe w Polsce – w tym uczniowskie kluby sportowe – oraz dyskusji na temat możliwości rozwiązania problemów formalnych z jakimi się zmagają.

Na webinarium dowiesz się m.in.:

  • jak wygląda aktualna sytuacja prawna klubów sportowych w Polsce,
  • jakie są ograniczenia w zakresie rejestracji działalności gospodarczej przez kluby sportowe,
  • jak wyglądają zasady otrzymania statusu OPP przez kluby sportowe,
  • jakie problemy wynikają z braku centralnej ewidencji klubów sportowych, w tym trudności ze zmianą siedziby, rejestracją oddziałów oraz figurowaniem w dwóch rejestrach w przypadku klubów sportowych ze statusem OPP.

W trakcie spotkania zaprosimy też do podzielenia się własnymi doświadczeniami i uwagami.

Webinarium odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail).

Terminy

Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin).

1 lutego 2022 r. (wtorek) godz. 16:00-20:00
Link do zapisów: Kliknij

8 lutego 2022 r. (wtorek) godz. 16:00-20:00
Link do zapisów: Kliknij

15 lutego 2022 r. (wtorek) godz. 16:00-20:00
Link do zapisów: Kliknij

17 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 16:00-20:00
Link do zapisów: Kliknij

Pozostałe informacje

Prowadzący:
Tomasz Pawłowski – doradca i szkoleniowiec, prezes Fundacji trzeci.org.

Kontakt i sprawy organizacyjne:
Tomasz Pawłowski, telefon: +48 691 275 411, e-mail: kontakt@trzeci.org
Łukasz Gorczyński, telefon: +48 511 141 197, e-mail: kontakt@trzeci.org

Tekst dotyczący problematyki klubów sportowych:
https://proste.ngo/kluby-sportowe

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przede wszystkim przedstawicieli klubów sportowych. Udział w webinariach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych, będziemy kontaktować się indywidualnie, proponując ewentualne spotkanie w innym terminie.

Informacje o działaniach prowadzonych w ramach #prosteNGO: https://proste.ngo

Działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.