Rekrutacja na webinaria dotyczące wolności zrzeszania się i problemów z prawem organizacji pozarządowych – grudzień 2021 r. (przeniesione na 2022 rok)

Zapraszamy na webinaria dotyczące wolności zrzeszania się.

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych omówieniu tematyki wolności zrzeszania się i problemów z prawem organizacji pozarządowych.

Na webinarium zajmiemy się:

  • praktycznym rozumieniem wolności zrzeszania się,
  • pojęciem wolności zrzeszania się i jego stosowaniem na co dzień,
  • granicami i zależnościami między wolnością zrzeszania się, administracją i sądownictwem,
  • „napięciami” między KRS-em a autonomią stowarzyszeń,
  • omówieniem przykładowego orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w zakresie wolności zrzeszania się w kontekście problemów organizacji z prawem.

W trakcie spotkania zaprosimy też do podzielenia się własnymi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi wolności zrzeszania się, w tym praktycznymi doświadczeniami związanym z tworzeniem i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Terminy

Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin).

10 grudnia 2021 r. (piątek) godz. 14:00-18:00 (przeniesione na 2022 rok)
Link do zapisów: Kliknij

13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:00-18:00 (przeniesione na 2022 rok)
Link do zapisów: Kliknij

15 grudnia 2021 r. (środa) godz. 14:00-18:00 (przeniesione na 2022 rok)
Link do zapisów: Kliknij 

16 grudnia 2021 r. (czwartek) godz. 14:00-18:00 (przeniesione na 2022 rok)
Link do zapisów: Kliknij

Pozostałe informacje

Prowadzący:
Przemysław Żak – prawnik, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”.

Kontakt i sprawy organizacyjne:
Łukasz Gorczyński, telefon: +48 511 141 197, e-mail: kontakt@trzeci.org

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przede wszystkim przedstawicieli związków organizacji pozarządowych (federacji) i pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Udział w webinarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Webinarium odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany adres e-mail).

Informacje o działaniach prowadzonych w ramach #prosteNGO: https://proste.ngo

Działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.