Uwagi do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Do 30 lipca 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Zapraszamy do skorzystania z przygotowanego przez nas formularza.

Do 16 sierpnia 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. W tym celu zapraszamy do zamieszczania uwag i opinii w poniższej tabeli.

Webinaria dotyczące projektu ustawy

Uwagi będziemy zbierać także w trakcie webinariów „#prosteNGO! Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych” w dniach 14, 16, 19 i 20 lipca 2021 roku. Uwagi publikowane będą na bieżąco.

Czemu służy zbieranie uwag?

Uwagi i opinie będą stanowiły wkład merytoryczny do opinii Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przesłanej do Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Zachęcamy również do korzystania z publikowanych uwag (w tym ich kopiowania) i samodzielnego zgłaszania stanowisk na adres konsultacje_DOB@kprm.gov.pl.

Link do formularza uwag