Uwagi do projektu ustawy o ekonomii społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi przez nas uwagami dotyczącymi projektu ustawy o ekonomii społecznej z dnia 12 maja 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi przez nas uwagami dotyczącymi projektu ustawy o ekonomii społecznej z dnia 12 maja 2021 r. Uwagi dostępne są tutaj: Kliknij. Uwagi zostały zebrane w trakcie webinariów „#prosteNGO! Projekt ustawy o ekonomii społecznej”. Dwa webinaria odbyły się w dniach 31 maja i 2 czerwca 2021 r., 11 i 17 czerwca 2021 roku odbędą się kolejne. Uwagi publikowane są na bieżąco. Zachęcamy również do wskazywania w ramach formularza własnych uwag.

Uwagi i opinie będą stanowiły wkład merytoryczny do opinii Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przesłanej do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS.

Zachęcamy również do korzystania z publikowanych uwag (w tym ich kopiowania) i samodzielnego zgłaszania stanowisk na adres konsultacje.es@mrips.gov.pl przy wykorzystaniu tabeli MRiPS: Kliknij (tabela ma kształt tożsamy z poniższą).