Zbiórki publiczne

Uznanie zgłoszenia zbiórki publicznej za czynność z zakresu zarządu zwykłego stowarzyszenia zwykłego

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 27-11-2023

Problem

Działacze pozarządowi zgłaszają problem, iż w trakcie zgłaszania zbiórek publicznych na portal zbiorki.gov.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga od stowarzyszeń zwykłych zgody na zbiórkę udzielonej przez wszystkich członków stowarzyszenia.

Kogo dotyczy?

  • Stowarzyszenia zwykłe.

Rozwiązanie

Zmiana praktyki lub nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach poprzez dodanie wprost, iż zgłoszenie zbiórki publicznej wchodzi w zakres zwykłego zarządu.

Opis

Na gruncie art. 41a ust. 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Zgodnie z 41a ust. 3 pkt 5) czynnością przekraczają zakres zwykłego zarządu jest zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Na podstawie ww. zapisów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga od stowarzyszeń zwykłych zgody na zbiórkę udzielonej przez wszystkich członków stowarzyszenia.

Może prowadzić to do paradoksalnych sytuacji, gdy w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej łatwiej jest powołać komitet społeczny, niż przeprowadzić ją przez stowarzyszenie zwykłe.

Rezultat działania

Ułatwienie rejestracji zbiórek publicznych przez stowarzyszenia zwykłe.

Interesariusze

  • stowarzyszenia zwykłe

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!