Zarządzanie i RODO

Wprowadzenie w ustawie Prawo o stowarzyszeniach trwałych rozwiązań dot. głosowań obiegowych oraz posiedzeń online dla stowarzyszeń zwykłych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie Prawo o stowarzyszeniach nie pozwala władzom stowarzyszenia zwykłego podejmować uchwał w trybie obiegowym oraz odbywać posiedzeń w trybie online.

Kogo dotyczy?

  • Stowarzyszenia zwykłe

Rozwiązanie

Usunięcie z katalogu przepisów, których nie stosuje się do stowarzyszeń zwykłych (art. 43 pkt 1 Pr.Stow.) przepisów mówiących o możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym oraz odbywania posiedzeń w trybie online (art. 10 ust. 1a-1d Pr.Stow.).

Opis

W trakcie pandemii koronawirusa do ustawy Prawo o stowarzyszeniach dodane zostały przepisy umożliwiające władzom stowarzyszenia rejestrowego podejmowanie na ich podstawie uchwał w trybie obiegowym oraz odbywanie posiedzeń w trybie online (art. 10 ust. 1a-1d Pr.Stow.). Przepisy regulujące stosowanie do stowarzyszeń zwykłych przepisów o stowarzyszeniach rejestrowych wyłączają jednak stosowanie wobec stowarzyszeń zwykłych całego art. 10 Pr.Stow. W związku z tym władze stowarzyszeń zwykłych nie mogą obecnie korzystać z możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym oraz odbywania posiedzeń w trybie online na równi ze stowarzyszeniami rejestrowymi.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie stowarzyszeniom zwykłym głosowania w trybie obiegowym oraz odbywania posiedzeń online.

Inspiracja

Art. 10 ust. 1a-1d Pr.Stow. dotyczące głosowań obiegowych i posiedzeń online.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie dla stowarzyszeń rejestrowych, fundacji i kół gospodyń wiejskich rozwiązań umożliwiających głosowania obiegowe i realizację posiedzeń online po zakończeniu pandemii.

Zagrożenia

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - celem rozwiązania jest umożliwienie stosowania obecnie obowiązujących przepisów dot. stowarzyszeń rejestrowych także przez stowarzyszenia zwykłe.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!