Podatek PIT

Umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia PIT składek członkowskich zapłaconych na rzecz organizacji pozarządowych - w wysokości do 300 zł

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-01-2022

Problem

Obecnie istnieje możliwość odliczenia od podstawy obliczenia PIT m.in. darowizn przekazywanych organizacjom pozarządowym. Ustawa o PIT nie przewiduje jednak możliwości odliczania składek wpłacanych do organizacji, których podatnik jest członkiem lub członkinią.

Kogo dotyczy?

  • Organizacje pozarządowe zrzeszające członków/członkinie

Rozwiązanie

Dodanie do katalogu odliczeń od podstawy obliczenia PIT (art. 26 ust. 1 ustawy o PIT) składek członkowskich zapłaconych na rzecz organizacji pozarządowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł.

Opis

Obecne przepisy ustawy o PIT umożliwiają odliczanie od podstawy obliczenia PIT darowizn przekazanych organizacjom pozarządowym na cele pożytku publicznego. Nie ma jednak możliwości odliczenia w ten sam sposób składek członkowskich wpłacanych do organizacji pozarządowych, których podatnicy są członkami lub członkiniami. W związku z tym, podatnicy będący członkami i członkiniami organizacji pozarządowych muszą pokrywać koszt składek członkowskich wyłącznie z własnych środków i nie otrzymują w zamian żadnej ulgi podatkowej. Obecne przepisy nie stanowią więc zachęty do czynnego uczestnictwa w organizacjach pozarządowych, a premiują jedynie przekazywanie darowizn w sposób charytatywny.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem proponowanego rozwiązania będzie stworzenie dodatkowej zachęty dla podatników do czynnego uczestnictwa w organizacjach pozarządowych w roli członków i członkiń płacących składki, a także ułatwienie wstępowania do tych organizacji osobom o niższych dochodach. Rozwiązanie przysłuży się więc promowaniu aktywizacji społecznej i samoorganizacji.

Inspiracja

1 stycznia 2022 r. do katalogu odliczeń zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT dodano możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł (pkt 2c). Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na tej uldze (także w zakresie limitu odliczenia w wysokości 300 zł).

Zagrożenia

Oskarżenia o nadużywanie ulgi przez podatników i organizacje. Zabezpieczeniem przed nadużywaniem ulgi ma być górny limit odliczenia.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!