Krajowy rejestr kół gospodyń wiejskich

Uregulowanie migracji między Krajowym Rejestrem KGW a KRS – rejestrowanie działalności gospodarczej i aktualizowanie baz

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 26-04-2022

Problem

Obecnie migracja danych pomiędzy Krajowym Rejestrem KGW a KRS nie jest uregulowana, co utrudnia kołom gospodyń wiejskich rejestrowanie się w Rejestrze Przedsiębiorców KRS oraz wymaga oddzielnego aktualizowania informacji w każdej z baz.

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Dodanie do ustawy o kołach gospodyń wiejskich przepisu regulującego:

  • procedurę rejestrowania się w rejestrze przedsiębiorców KRS przez koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW oraz
  • procedurę aktualizowania informacji w obu bazach - określającego, do którego organu (ARiMR albo KRS) koło gospodyń wiejskich powinno składać wniosek o zmianę danych i nakazującego temu organowi zawiadomić drugi organ o dokonaniu zmiany wpisu.

Opis

Obecnie migracja danych pomiędzy Krajowym Rejestrem KGW a KRS nie jest uregulowana. Jeżeli koło gospodyń wiejskich, zarejestrowane już w KRKGW, chce zarejestrować działalność gospodarczą w rejestrze przedsiębiorców KRS, musi składać wniosek w tej sprawie do KRS (art. 17 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców). Co więcej, w przypadku późniejszej zmiany danych objętych wpisem do KRKGW i KRS, koło gospodyń wiejskich musi składać oddzielne wnioski o aktualizację danych w każdej z baz. Brak regulacji migracji danych pomiędzy KRKGW prowadzonym przez ARiMR a KRS utrudnia więc kołom gospodyń wiejskich rejestrowanie działalności gospodarczej oraz nakłada na nie dodatkowe obciążenia formalne.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie uproszczenie obowiązków formalnych spoczywających na kołach gospodyń wiejskich chcących uzyskać zarejestrować działalność gospodarczą.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznej regulacji dla klubów sportowych oraz uregulowanie migracji pomiędzy KRKGW i KRS w odniesieniu do uzyskiwania przez KGW statusu OPP. Alternatywnie proponuje się rejestrowanie wszystkich KGW w KRS zamiast w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie z sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!