Zarządzanie i RODO

Wprowadzenie w ustawie Prawo o stowarzyszeniach trwałych rozwiązań dot. głosowań obiegowych oraz posiedzeń online

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie Prawo o stowarzyszeniach umożliwia władzom stowarzyszenia podejmowanie uchwał w trybie obiegowym oraz odbywanie posiedzeń w trybie online na podstawie przepisów ustawy jedynie w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Z przepisów prawa o stowarzyszenia nie wynika ponadto jednoznacznie, czy poza stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można wprowadzić możliwość głosowania obiegowego i odbywania posiedzeń online w statucie stowarzyszenia.

Kogo dotyczy?

  • Stowarzyszenia rejestrowe

Rozwiązanie

Usunięcie z Prawa o stowarzyszeniach ograniczenia stosowania przepisów o głosowaniach obiegowych i odbywania posiedzeń online do czasu, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (art. 10 ust. 1e ustawy prawo o stowarzyszeniach).

Opis

W trakcie pandemii koronawirusa do ustawy Prawo o stowarzyszeniach dodane zostały przepisy umożliwiające władzom stowarzyszenia podejmowanie na ich podstawie uchwał w trybie obiegowym oraz odbywanie posiedzeń w trybie online (art. 10 ust. 1a-1d Pr.Stow.). Stosowanie tych rozwiązań zostało jednak ograniczone do czasu, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (art. 10 ust. 1e Pr.Stow.). Ze względu na zmieniające się warunki pracy (rosnącą popularność spotkań onlinowych oraz podejmowania decyzji poza posiedzeniami), rozwiązania te powinny móc być stosowane także po zakończeniu pandemii. Co więcej, z przepisów Prawa o stowarzyszenia nie wynika jednoznacznie, czy poza stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można wprowadzić możliwość głosowania obiegowego i odbywania posiedzeń online w statucie stowarzyszenia. Usunięcie ograniczenia a art. 10 ust. ustawy prawo o stowarzyszeniach zlikwiduje ten problem.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie stowarzyszeniom rejestrowym głosowania w trybie obiegowym oraz odbywania posiedzeń online także po zakończeniu pandemii.

Inspiracja

Art. 10 ust. 1a-1d ustawy prawo o stowarzyszeniach dotyczące głosowań obiegowych i posiedzeń online, obowiązujące podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych umożliwiające organom spółek kapitałowych głosowanie obiegowe i realizację posiedzeń online także poza stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii (art. 208 § 51-52, art. 222 § 11 i § 4, art. 371 § 31-32 oraz art. 388 § 11 i § 3 KSH).

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do fundacji i kół gospodyń wiejskich.

Zagrożenia

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - celem rozwiązania jest umożliwienie obecnie obowiązujących przepisów także po zakończeniu pandemii koronawirusa.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!