Podatek VAT

Zwolnienie z VAT sprzedaży towarów prowadzonej w ramach dobroczynności

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 21-07-2022

Problem

Przepisy ustawy o VAT nie przewidują obecnie zwolnienia z podatku sprzedaży towarów prowadzonej w celu pozyskania środków finansowych na działania dobroczynne. W związku z tym podmioty prowadzące taką sprzedaż muszą płacić od nich podatek VAT.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Dodanie do katalogu zwolnień zawartego w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT dostawy towarów prowadzonej przez organizacje pozarządowe w celu pozyskania środków finansowych na działania dobroczynne.

Opis

Obecnie przepisy ustawy o podatku VAT zwalniają z podatku różnego rodzaju sprzedaż towarów i usług (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). Katalog zwolnień nie obejmuje jednak sprzedaży towarów prowadzonej przez organizacje pozarządowe w celu pozyskania środków finansowych na działania dobroczynne. W związku z tym organizacje pozarządowe nie korzystające ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), które chcą prowadzić sprzedaż towarów w celu uzyskania środków na dobroczynność, muszą rozliczać się jako podatnicy VAT i płacić podatek VAT od sprzedanych towarów. Stanowi to barierę administracyjną dla organizacji chcących pozyskiwać w ten sposób środków finansowych na dobroczynność oraz powoduje zmniejszenie wysokości środków faktycznie przekazywanych beneficjent(k)om organizacji.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie likwidacja bariery administracyjnej dla organizacji prowadzących działania dobroczynne i zwiększenie wysokości środków przekazywanych ich beneficjent(k)om.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie:

  • możliwości prowadzenia zbiórki publicznej darów rzeczowych z przeznaczeniem na dalszą sprzedaż oraz
  • analogicznego zwolnienia z VAT usług świadczonych przez organizacje w obszarze pomocy społecznej oraz nieodpłatnych dostaw towarów i usług z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom/czyniom.

Zagrożenie

Istnieje ryzyko, że niektóre organizacje będą nadużywać zwolnienia w celu uchylania się od opodatkowania. Ryzyko to może być minimalizowane przez stosowanie istniejących mechanizmów ochrony przed nadużyciami.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!