Podatek od spadków i darowizn

Zwolnienie z podatku od darowizny osób obdarowanych przez organizacje pozarządowe w ramach działalności charytatywnej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 01-02-2022

Problem

Obecnie rzeczy lub pieniądze przekazywane przez organizacje pozarządowe na rzecz ich beneficentów/ek w ramach działalności charytatywnej są opodatkowane podatkiem od darowizn, jeżeli wartość darowizny przekracza ogólny ustawowy próg. Stanowi to obciążenie dla beneficjentów/ek - nawet w przypadku otrzymania wsparcia rzeczowego, muszą zapłacić od niego podatek.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność charytatywną oraz ich beneficjenci/tki.

Rozwiązanie

Dodanie do katalogu zwolnień z podatku od darowizn (art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn), nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy od organizacji pozarządowych, przez ich beneficjentów/tki, w ramach działalności charytatywnej organizacji.

Opis

Obecnie co do zasady nabycie w drodze darowizny rzeczy lub praw, których wartość przekracza 4902 zł, jest opodatkowane. Z podatku nie są zwolnione środki finansowe i rzeczowe przekazywane przez organizacje charytatywne swoim beneficjent(k)om (w tym np. wózki inwalidzkie, czy inne niezbędne sprzęty). Stanowi to obciążenie dla beneficjentów/ek, znajdujących się nierzadko w złej sytuacji materialnej - nawet w przypadku otrzymania wsparcia rzeczowego, muszą zapłacić od niego podatek. Jest to także bariera dla prowadzenia działalności charytatywnej przez organizacje pozarządowe.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie ułatwienie - zarówno beneficjentom, jak i organizacjom pozarządowym - prowadzenia działalności charytatywnej w postaci przekazywania środków finansowych lub rzeczowych.

Zagrożenia

Istnieje istotne ryzyko nadużywania zwolnienia przez organizacje i osoby, które w rzeczywistości nie prowadzą/nie powinny z niego korzystać. Aby przeciwdziałać temu ryzyku należałoby zabezpieczyć korzystanie z niego np. ograniczając je kwotowo i czasowo lub wprowadzając obowiązek zgłaszania takich darowizn - na wzór darowizn otrzymywanych od osób z najbliższej rodziny (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!