Realizacja zadań publicznych

Ustawowe wprowadzenie zapisów ograniczających konieczność składania załączników do ofert realizacji zadań

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 21-07-2022

Problem

Obecne przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie regulują konieczności składania załączników do ofert realizacji zadań publicznych. To, czy i jakie załączniki organizacje pozarządowe muszą składać wraz z ofertami zależy więc od decyzji organu zlecającego realizację zadania.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Określenie w art. 14 UDPPiW jakie załączniki powinna zawierać oferta realizacji zadania publicznego.

Opis

Obecne przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie regulują konieczności składania załączników do ofert realizacji zadań publicznych, pomimo, że obowiązkowe elementy oferty określone są w art. 14 UDPPiW, a wzór oferty określa rozporządzenie Przewodniczącego KPP. To, czy i jakie załączniki organizacje pozarządowe muszą składać wraz z ofertami zależy więc od decyzji organu przeprowadzającego konkurs. Skutkuje to brakiem jednolitej praktyki w tym zakresie i nieprzewidywalnością zasad zlecania realizacji zadań publicznych.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie ujednolicenie zasad składania ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a tym samym ułatwienie organizacjom uczestnictwa w otwartych konkursach ofert.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

-

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie ze sobą zagrożeń - jego celem jest ujednolicenie praktyki stosowania przepisów UDPPiW przez organy administracji publicznej.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!