Zbiórki publiczne

Wprowadzenie możliwości sprzedaży cegiełek o realnej wartości w trybie prowadzenia zbiórki publicznej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-06-2022

Problem

Obecnie sprzedaż cegiełek o realnej wartości nie mieści się w definicji zbiórki publicznej zawartej w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (UZPZP).

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Dodanie do definicji zbiórki publicznej (art. 1 UZPZP) sprzedaży cegiełek o realnej wartości, z której dochód byłby przeznaczony na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych.

Opis

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 1 UZPZP, zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych. W definicji tej nie mieści się działanie dążące do zdobycia środków na cele publiczne polegające sprzedaży cegiełek o realnej wartości. Tymczasem tego rodzaju sprzedaż może być bardziej efektywną metodą pozyskania środków na dany cel publiczny niż samo zbieranie ofiar w gotówce.

Rezultat działania

Rozwiązanie umożliwi prowadzenie sprzedaży cegiełek o realnej wartości, w trybie prowadzenia zbiórki publicznej, co ułatwi pozyskiwanie w ten sposób środków na cele publiczne.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się umożliwienie prowadzenia zbiórki określonych darów rzeczowych z przeznaczeniem na dalszą sprzedaż w trybie prowadzenia zbiórki publicznej.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!