Rejestracja kół gospodyń wiejskich

Korekta Wzorcowego Statutu KGW – usunięcie narzuconej liczby członków/członkiń zarządu

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 29-05-2022

Problem

Obecnie wzorcowy statut KGW określa, że w skład Zarządu KGW wchodzą trzy osoby (§ 10 ust. 1 Wzorcowego Statutu). Postanowienie to ogranicza możliwość korzystania z Wzorcowego Statutu przez KGW, które chcą posiadać inną liczbę osób w zarządzie

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Zmiana § 10 ust. 1 Wzorcowego Statutu poprzez określenie, że w skład zarządu KGW wchodzi 2 lub więcej osób.

Opis

Wzorcowy Statut KGW, stanowiący załącznik do ustawy o KGW określa, że w skład Zarządu KGW wchodzą trzy osoby (§ 10 ust. 1 Wzorcowego Statutu). Postanowienie to ogranicza możliwość korzystania z Wzorcowego Statutu przez KGW, które chcą posiadać inną liczbę osób w zarządzie. Osoby chcące założyć KGW z inną liczbą członków/iń zarządu muszą bowiem stosować inną formalną ścieżkę rejestracji, tj. rejestrować własny statut, zamiast złożyć oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o KGW). Może to powodować wydłużenie procesu rejestracji KWG chcących posiadać inną liczbę członków/iń zarządu niż 3.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie zrównanie sytuacji KGW chcących posiadać różną liczbę członków/iń zarządu.

Inspiracja

§12 Wzorcowego Statutu Stowarzyszenia, opracowanego przez organizacje działające w ramach Grupy eksperckiej przy OFOP „Proste prawo dla NGO” - postanowienie to określa, że zarząd stowarzyszenia składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się korektę Wzorcowego Statutu polegającą na usunięciu postanowień dot. przeznaczenia majątku KGW pozostałego po likwidacji.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!