Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Stworzenie centralnej ewidencji stowarzyszeń zwykłych zintegrowanej z bazą KRS, NIP i REGON

Opracowanie: #prosteNGO

Data: 18-08-2021

Problem

Brak centralnej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Kogo dotyczy?

  • Stowarzyszenia zwykłe

Rozwiązanie

Stworzenie centralnej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Opis

Brak centralnej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zintegrowanej z bazą KRS, NIP i REGON, skutkuje m.in. koniecznością samodzielnego ubiegania się o numer NIP i REGON – nie działa praktyka „jednego okienka”, znana z KRS, w ramach której rejestrowany podmiot otrzymuje wszystkie dane niezbędne do rozpoczęcia działalności (KRS, NIP, REGON) wraz ze złożeniem jednego wniosku do sądu. Dodatkową trudnością związaną z brakiem centralnej ewidencji jest brak możliwości łatwego pobrania wypisu elektronicznego (takie rozwiązanie funkcjonuje w ramach KRS).

Akty prawne do zmiany

  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Inspiracja

  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dodatkowe materiały

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!