Rejestracja stowarzyszeń rejestrowych

Zniesienie ustawowej konieczności wskazywania sposobów realizacji celów w statucie stowarzyszenia rejestrowego

Opracowanie: #prosteNGO

Data: 16-07-2021

Problem

Ustawowa konieczność określania sposobów realizacji celów stowarzyszenia rejestrowego.

Kogo dotyczy?

  • Stowarzyszenia rejestrowe

Rozwiązanie

Zmiana art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach poprzez wykreślenie słów: „i sposoby ich realizacji”.

Opis

Z punktu widzenia systemu prawnego (np. zwolnień podatkowych) kluczowe są cele działania stowarzyszenia, nie sposoby ich realizacji. Zwraca uwagę fakt, że nie ma potrzeby określania sposobów realizacji celów w odniesieniu do spółek oraz kół gospodyń wiejskich. Ustawa prawo o stowarzyszeniach wskazuje, że jest to obligatoryjny punkt, stąd potrzeba ustosunkowania się do niego w statucie – prowadzi to do powszechnej praktyki wpisywania sposób realizacji celów w postaci np. “zajęcia, konferencje, lekcje, webinaria, panele dyskusyjne itp.” lub umieszczania w sposobach realizacji celów zapisów, które właściwsze są dla celów działania, a nie sposobów realizacji celów.

Akty prawne do zmiany

  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Inspiracja

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

Dodatkowe materiały

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!