Jak uchwalano ustawę o ekonomii społecznej? – polemika

W serwisie przedsiebiorstwospoleczne.pl ukazał się wpis Witolda Ekielskiego dotyczący kończących się właśnie prac nad ustawą o ekonomii społecznej. Poniżej – kilka refleksji odnośnie niektórych wątków poruszonych we wspomnianym wpisie. 

Wolność zrzeszania się to nie wolność pozyskiwania środków publicznych!

Piotr Frączak w swoim artykule z 23 czerwca 2022 r. pt. „Wolność zrzeszania się to wolność od państwa, samotności i… fikcji!” poruszył wiele istotnych dla III sektora oraz dla społeczeństwa obywatelskiego spraw. Krytycznym okiem spojrzał na pozory społeczeństwa obywatelskiego, „walcząc” o zachowanie jego autentycznych założeń. Jest to jednak ograniczenie „prawdziwej” wolności, która jest wielowymiarowa.

W poszukiwaniu modelu prawa dla organizacji

Tego czego brakuje nam w sektorze, to wizji rozwiązań, które mogłyby być punktem odniesienia dla galopujących i, jak się wydaje, często niespójnych zmian prawnych (m.in. w zakresie pożytku publicznego).

Wolność zrzeszania się to wolność od państwa, samotności i… fikcji!

Przemek Żak pięknie napisał o pięknie wolności: „Zobaczyć jej istotę, bo wtenczas każda szpetota ujawni się jako wszystko, co tę wolność ogranicza” (czytaj: Wolność Zrzeszania Się. Jak o niej (nie) dyskutuje). Jak jednak przełożyć te kategorie estetyczne na twarde fakty?

Rządowy projekt Ustawy o ekonomii społecznej – stanowisko OFOP

Projekt ustawy proponowany przez rząd powinien zostać gruntownie zmieniony, gdyż zawiera zapisy, które są niekorzystne z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej, jest niespójny, nieprecyzyjny, a przede wszystkim nie wprowadza żadnych nowych, istotnych rozwiązań służących rozwojowi ekonomii społecznej. Prezentujemy Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wypracowane w Zespole „Proste prawo dla NGO” w sprawie rządowego projektu ustawy o ekonomii społecznej.

Wolność Zrzeszania Się. Jak o niej (nie) dyskutujemy

Zobaczyć piękno wolności, to zobaczyć jej istotę, bo wtenczas każda szpetota ujawni się jako wszystko, co tę wolność ogranicza. Dyskusja od podszewki – dyskusja, której brak – pozwoliłaby na otwarte podejście do tematu ram prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego – monitoring

Komitet do spraw Pożytku Publicznego ustanowiony został w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na mocy art. 54 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednak zasadność jego powstania i istnienia może budzić wątpliwości.

Zastosowanie wzorca statutu w procesie rejestracji stowarzyszeń

Łukasz Gorczyński w artykule opublikowanym w Kwartalniku Trzeci Sektor przedstawia propozycję wykorzystania wzorca statutu w procesie rejestracji stowarzyszenia oraz opisuje działania podejmowane przez środowisko pozarządowe na rzecz wdrożenia koncepcji w życie.