Spotkania


Na bieżąco zbieramy uwagi w środowisku organizacji pozarządowych na temat potencjalnych uproszczeń dla działań społecznych. Na bazie tego formułujemy tezy wskazujące na konkretne obszary do poprawy.  W trakcie spotkań i webinariów, wykorzystując zebrane informacje, chcemy pokazać, że każda organizacja ma możliwość wpływania na warunki w jakich działa, jeżeli jest świadoma, co i jak może zrobić.

Czego się dowiesz?

  • jakie przepisy obowiązują organizacje pozarządowe?
  • co zrobić, aby usprawnić działania swojej organizacji?
  • jak wpływać na otoczenie, aby tworzyło przyjazne warunki dla działania organizacji?
  • w jakich obszarach organizacje pozarządowe i działacze społeczni identyfikują największe ograniczenia dla prowadzonej działalności i co zrobić, żeby je zmienić?

Sprawy organizacyjne

Katarzyna Bąk
Katarzyna Bąk

tel. 692 211 569

e-mail: kontakt@trzeci.org

Tomasz Pawłowski
Tomasz Pawłowski

tel. 691 275 411

e-mail: kontakt@trzeci.org

Spotkania i webinaria w 2019 roku

29


LISTOPADA 2019

Spotkanie w Krakowie

Spotkanie w Krakowie z Federacją Małopolska Pozarządowa

28


LISTOPADA 2019

Spotkanie w Wolborzu

Spotkanie w Wolborzu w ramach posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

21


LISTOPADA 2019

Spotkanie w Białymstoku

Spotkanie w Białymstoku w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok „Nowe Wyzwania”

15


LISTOPADA 2019

Spotkanie w Mikołowie

Spotkanie w Mikołowie w ramach konferencji „Ekonomia społeczna. Modelowa współpraca samorząd – organizacje – biznes”

15


LISTOPADA 2019

Spotkanie w Dąbrowie Górniczej

Spotkanie w Dąbrowie Górniczej w ramach spotkania wyjazdowego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

22


PAŹDZIERNIKA 2019

Spotkanie w Warszawie

Prezentacja Tez #prosteNGO w ramach Zespołu ds. realizacji zadań publicznych i ekonomii społecznej przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego

8


PAŹDZIERNIKA 2019

Spotkanie w Warszawie

Spotkanie w Warszawie w ramach seminarium „Dobre prawo dla organizacji”. Seminarium realizowane w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” realizowanego w partnerstwie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

27


CZERWCA 2019

Spotkanie w Gliwicach

Spotkanie w Gliwicach