Rekrutacja na webinarium dotyczące projektów kulturalnych – listopad 2023 r.

Rekrutacja na webinarium dotyczące projektów kulturalnych.

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja MEAKULTURA oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym webinarium: „Jak rozwijać stabilnie i uczciwie wartościowe projekty kulturalne w niezależnych organizacjach pozarządowych?”.

Formalnoprawne aspekty działalności organizacji pozarządowych

  • biurokracja i formalności związane z bieżącą działalnością oraz realizacją zadań publicznych,
  • odpowiedzialność materialna za prowadzoną działalność (odpowiedzialność za zaległości podatkowe),
  • organizacja – petent urzędu, realizujący taniej zadania publiczne,

Problem pieniędzy w trzecim sektorze

  • zależność od polityków i urzędników (upolitycznienie konkursów, mała dywersyfikacja źródeł przychodów, „grantoza”),
  • brak stałych źródeł przychodów (regularnych darowizn, sprzedaży, kapitału żelaznego),
  • organizacje jako rywale w ubieganiu się o pieniądze z tego samego źródła,
  • nierówność w dostępie do zasobów (ngo – administracja)
  • zarobki w trzecim sektorze.

Terminy (do wyboru)

8 listopada 2023 r. (środa), godz. 9:00-13:00
Link do zapisów: Kliknij

29 listopada 2023 r. (środa), godz. 16:00-20:00 
Link do zapisów: Kliknij

Pozostałe informacje

Prowadzący: Krzysztof Jakubowski – Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Promengo edycja 2019 (Program Menadżerowie NGO). Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Działacz pozarządowy. Fundator i Prezes Fundacji Wolności. Autor publikacji o współudziale obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych. Człowiek Roku 2017 wg Kapituły konkursu Dziennika Wschodniego. Członek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Kontakt i sprawy organizacyjne:
Tomasz Pawłowski, tel. 691-275-411, e-mail: kontakt@trzeci.org

Udział w webinarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych, będziemy kontaktować się indywidualnie, proponując ewentualne spotkanie w innym terminie.

Tezy #prosteNGO: Kliknij
E-mail: kontakt@trzeci.org