Rekrutacja na webinarium dotyczące organizacji pozarządowych działających w sferze kultury – listopad 2023 r.

Rekrutacja na webinarium dotyczące organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja MEAKULTURA oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym webinarium: „Postrzeganie społeczne organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i codzienność ich liderów”.

Psychologiczno-społeczne aspekty działalności organizacji pozarządowych.

  • postrzeganie i wizerunek organizacji pozarządowych,
  • czy organizacje charytatywne są “lepsze”?
  • krytyka (ataki) na społeczników,
  • organizacje pozarządowe a polityka,
  • system wartości w trzecim sektorze,
  • współpraca czy rywalizacja, co bardziej się opłaca organizacjom? 
  • trudności w angażowaniu ludzi do pracy/wolontariatu w ngo,
  • trudności w utrzymaniu pracowników,
  • wypalenie liderów,
  • zapewnienie ciągłości działań organizacji.

Terminy (do wyboru)

15 listopada 2023 r. (środa), godz. 16:00-20:00
Link do zapisów: Kliknij

22 listopada 2023 r. (środa), godz. 9:00-13:00
Link do zapisów: Kliknij

Pozostałe informacje

Prowadzący: Krzysztof Jakubowski – Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Promengo edycja 2019 (Program Menadżerowie NGO). Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Działacz pozarządowy. Fundator i Prezes Fundacji Wolności. Autor publikacji o współudziale obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych. Człowiek Roku 2017 wg Kapituły konkursu Dziennika Wschodniego. Członek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Kontakt i sprawy organizacyjne:
Tomasz Pawłowski, tel. 691-275-411, e-mail: kontakt@trzeci.org

Udział w webinarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych, będziemy kontaktować się indywidualnie, proponując ewentualne spotkanie w innym terminie.

Tezy #prosteNGO: Kliknij
E-mail: kontakt@trzeci.org