Rekrutacja na webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Zapraszamy na webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Zespół do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych RDPP oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. 

Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.

Webinaria odbywać się będą z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail).

Terminy

Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin).

14 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: Kliknij

16 lipca 2021 r. (piątek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: Kliknij

19 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: Kliknij 

20 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: Kliknij

Pozostałe informacje

Prowadzący:
Przemysław Żak – prawnik, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”.

Udział w webinariach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych, będziemy kontaktować się indywidualnie, proponując ewentualne spotkanie w innym terminie.

Link do projektu ustawy: Kliknij
Przygotowany pomocniczy formularz do zbierania uwag: Kliknij
E-mail: kontakt@trzeci.org