Rekrutacja na webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych – dodatkowy termin

Dodatkowy termin webinarium dotyczącego projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Zespół do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych RDPP oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu rządowemu projektowi ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. 

Webinarium służy wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.

Webinarium odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail).

Termin

28 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: Kliknij

Pozostałe informacje

Prowadzący:
Przemysław Żak – prawnik, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”.

Udział w webinarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do projektu ustawy: Kliknij
Przygotowany pomocniczy formularz do zbierania uwag: Kliknij
E-mail: kontakt@trzeci.org